【AG】佛拉芒人

[拼音]:folamangren

[英文]:Flamands

西欧民族之一。亦称“佛兰德人”或“佛来米人”。因居住在佛兰德里而得名。约有 710万人(1978),主要分布在比利时,有 505万人,佔该国人口的51.3%;其馀分布在荷兰(165万)和法国等国。 属欧罗巴人种。使用佛拉芒语,属印欧语系日耳曼语族。信奉天主教。佛拉芒人的族源与荷兰人基本相同,主要由弗里斯人、法兰克人、撒克逊人等古代日耳曼部落和克尔特人结合而成。为中世纪尼德兰南部的居民。16世纪尼德兰资产阶级革命中,北部居民由天主教改宗基督教加尔文派,脱离西班牙,建立荷兰共和国,发展成为荷兰人。尼德兰南部的居民仍处于西班牙统治下,继续信奉天主教,逐渐发展为佛拉芒人。在西班牙之后,佛拉芒人又相继遭受奥地利、法国的统治。1815年拿破崙失败后,归属荷兰。1830年,大部分佛拉芒人与瓦隆人共同建立了比利时王国,但仍有部分佛拉芒人留在荷兰和法国境内。佛拉芒人经济发达,历史上以生产呢绒、麻纺、陶瓷著称,现今主要工业有造船、炼油、冶金、采煤、热带产品加工、机械和电气装置等。文化亦发达,尤以文艺复兴时期的绘画艺术驰名于世。居住在荷兰的佛拉芒人已日趋与荷兰人融合。

另有10馀万佛拉芒人分布在美国、加拿大和扎伊尔。

更多信息: AG